Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwietnia 2, 2017

Funkcjonowanie Ekonomii Społecznej na rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Austrii.

W ostatnim artykule p.t. Ekonomia społeczna, czyli jak zmienić to, co wydaje się być niezmienne ?  przybliżyłam czytelnikom , czym są i jak funkcjonują podmioty ES na rynku polskim.  tutaj  Niniejsza prezentacja,                         dotyczyć będzie działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym, zwłaszcza w obrębie krajów UE. Bowiem międzynarodowa ko-operacyjność podmiotów ES jest istotna dla osób fizycznych lub prawnych działających poza Polską.       Musimy mieć na uwadze, że rynek ekonomii społecznej jest młodym zjawiskiem i podlega ciągłemu rozwojowi. Został wdrożony najpierw w USA, następnie rozszerzył się o kraje Unii Europejskiej, a zarazem budując różne sektory czy projekty działalności. Jednym z ważniejszych jest The Social Entrepreneurship Network (SEN)- międzynarodowy projekt na rzecz europejskiej sieci współpracy instytucji zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.  Ale nie posiada w swym partnerstwie wszystkich krajów UE, a w tym interesującej nas Austrii. …

„ Z DZIENNIKA EMIGRACYJNEGO ESEISTY”

W nurcie kryzysu europejskiej kultury lat 1944-48, czyli tzw. „świtu pokoju”, rozwijają się takie gatunki literackie jak: pamiętniki, dzienniki, czy autobiograficzne eseje. Literaci Polscy, rozważają przez pryzmat swoich doświadczeń los emigranta.

Jednym z nich jest Jerzy Stempowski, który w swoim Dzienniku podróży do Austrii i Niemiec, datowanym w październiku 1945 roku, znakomicie obrazuje kondycje społeczeństwa wobec niepewnej przyszłości: 

„ Czekać… Nigdy zapewne słowo to nie miało tego znaczenia i zasięgu co dziś. Miliony osób zajęte są głównie czekaniem. Czekają na przepustki, na możność powrotu do kraju lub wyjazdu do ziemi obiecanej. Jeszcze liczniejsi nie mają dokąd jechać i czekają w ogóle; czekają pokoju; czekają lepszych czasów. Są jak chorzy, czekający poruszenia się wody, o których mówi Ewangelista.”Prawdę tą możemy odnieść do sytuacji w dzisiejszej Europie, losu współczesnych imigrantów, którzy z jednej strony; są masowym napływem ludności z powodu wojny w Syrii i atakó…